Zgłoś się do projektu Zielone Laboratoria TAURONA!

Tylko 5 kroków dzieli Cię od przystąpienia do projektu i szansy na nową, wymarzoną klasopracownię.

Jak zgłosić swój udział i dołączyć do projektu?

  1. Wyobraź sobie, że Twoja szkoła otrzymuje 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych.
  2. Przygotuj, dowolną techniką (video, prezentacja, inne) wizualizację pracowni w nowej odsłonie.
  3. Do pracy dodaj kosztorys wydatkowania 100 000,00 złotych oraz opis planowanych działań.
  4. Zapoznaj się z dokumentami (Karta Zgłoszenia Szkoły, Regulamin projektu, zgody RODO), wypełnij je i podpisz.
  5. Prześlij cały pakiet (z punktu 2,3,4) na adres: tpe.laboratoria@tauron.pl do dnia 15 maja br.

Spośród wszystkich nadesłanych w terminie zgłoszeń, wybierzemy 4 szkoły, które przystąpią do projektu i będą realizowały działania oraz prace w ramach tworzenia nowych Zielonych Laboratoriów TAURONA.

Harmonogram III edycji projektu

21 marca - 15 maja 2024 r.– przyjmowanie zgłoszeń 23  - 30 maja 2024 r. – ogłoszenie wyników Projektu 24 maja – 30 czerwca 2024 r.– podpisanie Umów ze szkołami, przekazanie środków finansowych 1 lipca – 31 sierpnia 2024 r.– czas dla szkół na wdrożenie projektów (remont i wyposażenie sal) 2 września 2024 r. – otwarcie klas w szkołach, konferencja prasowa w zmodernizowanej klasopracowni jednej ze szkół

Dokumenty