Uwaga!

TAURON Polska Energia S.A. pracuje nad nowym planem działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
Trwa pogłębiona analiza, której wynikiem będzie nowy plan działań na rzecz społeczności lokalnych. W związku z tym, III edycja projektu Zielone Laboratoria TAURONA zostaje wstrzymana.


 

Zielone Laboratoria TAURONA to program, w ramach którego TAURON pomaga szkołom podstawowym i średnim z terenu Grupy. Naszym celem jest zachęcanie do nauki i rozwoju oraz danie szansy uczniom na stworzenie swojej wymarzonej, nowoczesnej sali lekcyjnej. Dzięki programowi Zielone Laboratoria TAURONA wspomagamy dzieci i młodzież w zakresie dostępu do nauki, wiedzy i nowych technologii. Poprzez stworzenie innowacyjnych i przyjaznych do nauki przestrzeni motywujemy uczniów do pogłębiania wiedzy oraz wzmacniamy ich kompetencje i umiejętności.

Dlaczego Zielone Laboratoria TAURONA?

TAURON zmienia się zgodnie z przyjętym w 2019 roku Zielonym Zwrotem. Chcemy być firmą, która reaguje na to, co dzieje się w otoczeniu, w tym również na transformację przemysłową regionu. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu dlatego zależy nam na tym, by wspierać najmłodsze pokolenia w zakresie dostępu do nauki, wiedzy i nowych technologii.

W ramach prowadzonej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, chcemy, by dzieci z zainteresowaniem odkrywały świat, który je otacza, a nauczyciele mieli dostęp do sprawdzonych materiałów i pomocy dydaktycznych, dzięki którym mogą prowadzić nowoczesne zajęcia, uczyć i inspirować.

Nagrodzone projekty przedstawiają konkretne potrzeby szkół i możliwość ich zaspokojenia. Co roku analizując wszystkie zgłoszenia dochodzimy do wniosku, iż uczniowie bardzo poważnie podchodzą do nauki przedmiotów przyrodniczych i informatycznych. Widać, że wielu z nich dostrzega, że fizyka, chemia, biologia, geografia i informatyka mogą być kluczem do dostatniego i ciekawego życia.

Laureaci I edycji Zielonych Laboratoriów TAURONA:

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w ZSO w Gliwicach (woj. śląskie); Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach (woj. małopolskie) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach, Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Gołby, Spytkowice (woj. małopolskie); Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie).

Laureaci II edycji Zielonych Laboratoriów TAURONA:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce (woj. opolskie); Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Chojniku (woj. małopolskie, pow. tarnowski); Szkoła Podstawowa nr 4 im. T. Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach (woj. śląskie); Szkoła Podstawowa nr 5 im. G. Morcinka w Mysłowicach (woj. śląskie).

W II edycji spośród 238 zgłoszonych szkół wybrane zostały 4 placówki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce (woj. opolskie); Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Chojniku (woj. małopolskie, pow. tarnowski); Szkoła Podstawowa nr 4 im. T. Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach (woj. śląskie); Szkoła Podstawowa nr 5 im. G. Morcinka w Mysłowicach (woj. śląskie).

Zobacz galerie

Zobacz film

Kto może dołączyć do projektu?

Wszystkie szkoły podstawowe i średnie z terenu działania Grupy TAURON.
(z województw śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego)

Patronat honorowy

  ORE
Godło - Wojewoda Śląski Wojewoda MałopolskiLogo Wojewoda Opolski 
Ministerstwo Aktywów PaństwowychPatronat honorowy Minister Edukacji