Pierwsze szkoły

z Zielonymi Laboratoriami TAURONA 

Zobacz film

Zielone Laboratoria TAURONA to program, w ramach którego TAURON wspiera szkoły podstawowe i średnie z terenu Grupy. Zależy na tym, by szkoły mogły się zmieniać, a dotychczasowe sale lekcyjne przybrały postać nowoczesnych klasopracowni. Celem programu jest wsparcie młodych ludzi w zakresie dostępu do nauki, wiedzy i nowych technologii, wzmocnienie ich kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych przedsięwzięć naukowych.

Dlaczego Zielone Laboratoria TAURONA?

TAURON zmienia się zgodnie z przyjętym w 2019 roku Zielonym Zwrotem. Chcemy być firmą, która reaguje na to, co dzieje się w otoczeniu, w tym również na transformację przemysłową regionu. Zależy nam na tym, by wspierać najmłodsze pokolenia w zakresie dostępu do nauki, wiedzy i nowych technologii.

Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu. W ramach prowadzonej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, chcemy, by dzieci z zainteresowaniem odkrywały świat, który je otacza, a nauczyciele mieli dostęp do sprawdzonych materiałów i pomocy dydaktycznych, dzięki którym mogą prowadzić nowoczesne zajęcia, uczyć i inspirować.

Nagrodzone projekty przedstawiały konkretne potrzeby szkół i możliwość ich zaspokojenia. Analiza wszystkich 140 zgłoszeń pokazała, że uczniowie bardzo poważnie podchodzą do nauki przedmiotów przyrodniczych i informatycznych. Widać, że wielu z nich dostrzega, że fizyka, chemia, biologia, geografia i informatyka mogą być kluczem do dostatniego i ciekawego życia.

Spośród 140 szkół, w tym roku do programu dołączyły:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach; Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Gołby w Bachowicach; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu; Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach będąca częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14.
Każda ze szkół otrzymała 100 000 złotych na remont i wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych. Laboratoria powstały w czasie wakacji, a ich otwarcie nastąpiło we wrześniu br.

Zobacz film

Kto może dołączyć do projektu?

Wszystkie szkoły podstawowe i średnie z terenu działania Grupy TAURON.
(z województw śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego)

Patronat honorowy