Gotowi? Do startu…. Rusza III edycja projektu!

Zgłoś się do projektu

Zielone Laboratoria TAURONA to program, w ramach którego TAURON pomaga szkołom podstawowym i średnim z terenu Grupy. Naszym celem jest zachęcanie do nauki i rozwoju oraz danie szansy uczniom na stworzenie swojej wymarzonej, nowoczesnej sali lekcyjnej. Dzięki programowi Zielone Laboratoria TAURONA wspomagamy dzieci i młodzież w zakresie dostępu do nauki, wiedzy i nowych technologii. Poprzez stworzenie innowacyjnych i przyjaznych do nauki przestrzeni motywujemy uczniów do pogłębiania wiedzy oraz wzmacniamy ich kompetencje i umiejętności.

Dlaczego Zielone Laboratoria TAURONA?

TAURON zmienia się zgodnie z przyjętym w 2019 roku Zielonym Zwrotem. Chcemy być firmą, która reaguje na to, co dzieje się w otoczeniu, w tym również na transformację przemysłową regionu. Zależy nam na tym, by wspierać najmłodsze pokolenia w zakresie dostępu do nauki, wiedzy i nowych technologii.

Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu. W ramach prowadzonej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, chcemy, by dzieci z zainteresowaniem odkrywały świat, który je otacza, a nauczyciele mieli dostęp do sprawdzonych materiałów i pomocy dydaktycznych, dzięki którym mogą prowadzić nowoczesne zajęcia, uczyć i inspirować.

Nagrodzone projekty przedstawiały konkretne potrzeby szkół i możliwość ich zaspokojenia. Analiza wszystkich 140 zgłoszeń pokazała, że uczniowie bardzo poważnie podchodzą do nauki przedmiotów przyrodniczych i informatycznych. Widać, że wielu z nich dostrzega, że fizyka, chemia, biologia, geografia i informatyka mogą być kluczem do dostatniego i ciekawego życia.

W II edycji spośród 238 zgłoszonych szkół wybrane zostały 4 placówki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce (woj. opolskie); Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Chojniku (woj. małopolskie, pow. tarnowski); Szkoła Podstawowa nr 4 im. T. Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach (woj. śląskie); Szkoła Podstawowa nr 5 im. G. Morcinka w Mysłowicach (woj. śląskie).

Zobacz galerie

Zobacz film

Harmonogram III edycji projektu

21 marca - 15 maja 2024 r.– przyjmowanie zgłoszeń 23  - 30 maja 2024 r. – ogłoszenie wyników Projektu 24 maja – 30 czerwca 2024 r.– podpisanie Umów ze szkołami, przekazanie środków finansowych 1 lipca – 31 sierpnia 2024 r.– czas dla szkół na wdrożenie projektów (remont i wyposażenie sal) 2 września 2024 r. – otwarcie klas w szkołach, konferencja prasowa w zmodernizowanej klasopracowni jednej ze szkół

Kto może dołączyć do projektu?

Wszystkie szkoły podstawowe i średnie z terenu działania Grupy TAURON.
(z województw śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego)

Patronat honorowy

Godło - Wojewoda Śląski ORE