Gotowi? Rusza II edycja projektu

Zapraszamy do udziału

Zgłoś się do projektu

Zielone Laboratoria TAURONA to program, w ramach którego TAURON pomaga szkołom podstawowym i średnim z terenu Grupy. Naszym celem jest zachęcanie do nauki i rozwoju oraz danie szansy uczniom na stworzenie swojej wymarzonej, nowoczesnej sali lekcyjnej. Dzięki programowi Zielone Laboratoria TAURONA wspomagamy dzieci i młodzież w zakresie dostępu do nauki, wiedzy i nowych technologii. Poprzez stworzenie innowacyjnych i przyjaznych do nauki przestrzeni motywujemy uczniów do pogłębiania wiedzy oraz wzmacniamy ich kompetencje i umiejętności.

Dlaczego Zielone Laboratoria TAURONA?

TAURON zmienia się zgodnie z przyjętym w 2019 roku Zielonym Zwrotem. Chcemy być firmą, która reaguje na to, co dzieje się w otoczeniu, w tym również na transformację przemysłową regionu. Zależy nam na tym, by wspierać najmłodsze pokolenia w zakresie dostępu do nauki, wiedzy i nowych technologii.

Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu. W ramach prowadzonej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, chcemy, by dzieci z zainteresowaniem odkrywały świat, który je otacza, a nauczyciele mieli dostęp do sprawdzonych materiałów i pomocy dydaktycznych, dzięki którym mogą prowadzić nowoczesne zajęcia, uczyć i inspirować.

Nagrodzone projekty przedstawiały konkretne potrzeby szkół i możliwość ich zaspokojenia. Analiza wszystkich 140 zgłoszeń pokazała, że uczniowie bardzo poważnie podchodzą do nauki przedmiotów przyrodniczych i informatycznych. Widać, że wielu z nich dostrzega, że fizyka, chemia, biologia, geografia i informatyka mogą być kluczem do dostatniego i ciekawego życia.

W ubiegłorocznej edycji spośród 140 zgłoszonych szkół wybrane zostały 4 placówki:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach; Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Gołby w Bachowicach; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu; Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach będąca częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14.
Każda ze szkół otrzymała 100 000 złotych na remont i wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych. Laboratoria powstały w czasie wakacji, a ich otwarcie nastąpiło we wrześniu 2022 r.

Zobacz galerie

Zobacz film

Harmonogram II edycji projektu

21 marca - 15 maja 2023 r.– przyjmowanie zgłoszeń 23 maja 2023 r. – ogłoszenie wyników Projektu 24 maja – 30 czerwca 2023 r.– podpisanie Umów ze szkołami, przekazanie środków finansowych 1 lipca – 31 sierpnia 2023 r.– czas dla szkół na wdrożenie projektów (remont i wyposażenie sal) 1 września 2023 r. – otwarcie klas w szkołach, konferencja prasowa w zmodernizowanej klasopracowni jednej ze szkół

Kto może dołączyć do projektu?

Wszystkie szkoły podstawowe i średnie z terenu działania Grupy TAURON.
(z województw śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego)

Patronat honorowy

ORE